iraianbu, irainbu history, iraianbu speech, motivation speech iraianbu
iraianbu, irainbu history, iraianbu speech, motivation speech iraianbu
iraianbu, irainbu history, iraianbu speech, motivation speech iraianbu
iraianbu, irainbu history, iraianbu speech, motivation speech iraianbu
iraianbu, irainbu history, iraianbu speech, motivation speech iraianbu
iraianbu, irainbu history, iraianbu speech, motivation speech iraianbu
iraianbu, irainbu history, iraianbu speech, motivation speech iraianbu
Avatar

இறையன்பு


  • இளைஞர்களை மையம் வைத்து நூல்களைப் படைக்கும் எழுத்தாளர்.

  • அறிவியல், வரலாறு, இலக்கியம், சமூகம், ஆன்மிகம் போன்ற பலவற்றை தமிழிலும், ஆங்கிலத்திலும் சுவையாகப் பேசும் சொற்பொழிவாளர்.

  • எதிர்காலத்தைக் கட்டமைக்க உதவும் கல்வி, போட்டித்தேர்வுகள் குறித்த ஆலோசகர்.

  • கனிவு நிறைந்த நேர்மையான இந்திய ஆட்சிப் பணி அதிகாரி.

Latest Videos